DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Актуальність проблеми творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності

І.А. Онищук

Анотація


Стаття присвячена висвітленню проблеми творчого самовираження
особистості дитини. Зокрема, увагу зосереджено на чинниках та умовах,
що впливають на цей процес. Особливим способом творчого самовираження
дошкільників є музична діяльність. Синтез мистецтв, інтеграція видів
художньої діяльності окреслюються як одна з умов оптимізації процесу
творчого самовираження особистості, що зростає.


Ключові слова


творче самовираження; синтез мистецтв; креатив ність; творчість; музична діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Стратегия жизни / Ксения

Александровна Абульханова Славская. – М.: Мысль,

– 299 с.

Аза Л.А. Воспитание как философско социологическая

проблема / Лариса Александровна Аза. – К.: Наукова думка,

– 128 с.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у

Світі” / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3 тє вид.,

випр. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

Бех І.Д. Категорія ставлення в контексті розвитку образу

“Я” особистості / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997.

№3 – (16). – С. 9 21.

Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстети

ческой реакции / Лев Семенович Выготский. – М.: Лабиринт,

– 416 с.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного ста

новлення дошкільника (системний підхід): [монографія]

Олена Леонтіївна Кононко. – К.: Стилос, 2000. – 336 с.

Кононко О.Л. Дитяча креативність крізь призму Базової

програми “Я у Світі” / Олена Кононко // Дошкільне

виховання, 2008. – №7. – С.3 7.

Корепанова М.В. Теория и практика становления и развития

образа “Я” дошкольника: [монографія] / Марина Васильевна

Корепанова. – Волгоград: Перемена, 2001. – С. 240.

Рубинштейн С.Л. Избранные психологические труды / Сергей

Леонидович Рубинштейн. – М.: Наука, 1997. – 463 с.

Чумичева Р.М. Творческая свобода ребенка как проявление

его внутреннего мира / Р.М. Чумичева // Воспитание

школьников. – 2000 – №5. – С. 9 12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.