DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Підвищення ефективності управління в органах внутрішніх справ на основі розробки і використання інформаційної моделі професії керівника

Ю.В. Осіпова

Анотація


Стаття присвячена проблемі розробки інформаційної моделі професії
керівника ОВС на основі дослідження характеристик та особливостей
управлінської діяльності, систематизації рис та властивостей керівника,
які забезпечують ефективне управління персоналом організації.


Ключові слова


інформаційна модель професії; управління в ОВС; індивідуально психологічні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барко В.І. Теоретико – психологічні засади управління

персоналом органів внутрішніх справ: дис. доктора психол.

наук: 19.00.06/ Барко Вадим Іванович – К., 2004. – 448 с.

Вказівка МВС України № 410 від 28.04.2009 “Про вдоско

налення організації психопрофілактичної роботи з пра

цівниками органів та підрозділів внутрішніх справ”.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы/ Е.П. Ильин – СПб.:

Питер, 2003. – 512 с.

Максименко С.Д. Теорія i практика психолого–педагогічного

дослідження/ С.Д. Максименко. – К., 1990. – 240 с.

Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації спів

робітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні

аспекти): дис. доктора психол.наук: 19.00.06/ Медведєв

Володимир Степанович – К., 1996. – 192 с.

Наказ МВС України № 161 від 07.04.2008 “Про затвер

дження Програми психопрофілактичної роботи з особовим

складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на

2012 роки”.

Небылицин В.Д. Надежность работы оператора в сложных

системах управления / В.Д. Небылицин. – М., 1964.

(Инженерная психология).

Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий/ Б.М.Теп

лов. – М.: Изд во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 535 с.

Фернхем А. Личность и социальное поведение/А.Фернхем,

П. Хейвен. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

Шадриков В. Д. Психологический анализ деятельности/

В.Д. Шадриков. – Ярославль: Ярославск. гос. ун т, 1979. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.