DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Відмінності у проявах стратегій процесу розуміння творчих стоматологічних задач лікарями з різним досвідом практичної роботи

О.В. Панчак, М.І. Пітик

Анотація


У статті проаналізована психологічна сутність мисленнєвих стратегій.
Зокрема описано відмінності у проявах стратегіальних тенденцій розуміння
творчих стоматологічних задач лікарями з досвідом практичної діяльності,
лікарями інтернами та студентами V курсу. Це, в свою чергу, веде до
переважання однієї із стратегій мислення, якими послуговуються лікарі
стоматологи в процесі розв’язання творчих стоматологічних задач:
аналогізування, комбінування, протиставлення, стратегія випадкових
підстановок.


Ключові слова


творчість; творче стоматологічне мислення; творча стоматологічна задача; мисленнєва діяльність; аналогізування; комбінування; протиставлення; стратегія випадкових підстановок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач /

Л.Л. Гурова. – Воронеж: Изд во ВГУ, 1976. – 327 с.

Знаков В.В. Понимание в познании и общении / В.В. Зна

ков. – М.: Изд во РАН Института психологии, 1994. – 237 с.

Коваленко А.Б. Психологія розуміння / А.Б. Коваленко. –

К., 1999. – 184 с.

Корнилов Ю.К. Психологические проблемы понимания /

Ю.К.Корнилов. – Ярославль: Изд во Ярослав. ун та, 1979. –

с.

Костюк Г.С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Рад. школа,

– 608 с.

Ляшук П.М. Клініка – вища школа лікарської майстерності /

П.М. Ляшук, В.П. Пішак // Бук. мед. вісник. – 2007. –

Т. 11, № 1. – С. 151 153.

Мойсеєнко Л.А. Психологія творчого математичного

мислення / Л.А. Мойсеєнко. – Івано Франківськ: Факел,

– 481 с.

Моляко В.О. Психология решения школьниками творческих

задач / В.О. Моляко. – К.: Рад. шк., 1983. – 101 с.

Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів /

Н.В. Чепелєва. – К., 1990. – 100 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.