DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Особливості самоактуалізації військовослужбовців у професійній діяльності

Ю.А. Підлісний

Анотація


Розглянуто особливості самореалізації військовослужбовців,
ствердження власної індивідуальності, професійне становлення та
внутрішні механізми змін в ієрархії змістоутворюючих мотивів.


Ключові слова


ійськовослужбовець; самореалізація; самопізнання; професійна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього

психолога у процесі професійної підготовки: Дис... канд.

психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун т

ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 196 арк.

Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. – М. : Рефл

бук, 1997. – 320 с.

Маслоу А. Маслоу о менеджменте. Самоактуализация.

Просвещенный менеджмент. Организационная теория / Н.

Левкина (пер.с англ.), А. Чех (пер.с англ.). – СПб. : Питер,

– 413 с.

Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за само

реализацию: Пер.с англ. – СПб. : Б.С.К., 1997. – 316 с.

Ягупов В. В. Військова й соціальна психологія: Навч. посіб. /

Київський національний ун т ім. Тараса Шевченка. – К. :

ВПЦ “Київський університет”, 2000. – 522 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.