DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Освітньо–педагогічні перетворення в Україні у 20–х роках ХХ століття. Їх вплив на формування особистості

С.В. Пірожак

Анотація


У статті знайшли відображення основні напрямки і положення
здійснення освітньо педагогічних перетворень в Україні на початку ХХ
століття, а також основні аспекти їх впливу на формування особистості.


Ключові слова


освіта; політика; декрет; стан; організація; напрямки; модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А. Педагогіка вищої освіти України // Історія.

Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

Артемова Л. Історія педагогіки України: Підручник. – К.:

Либідь, 2006 – 424 с.

Березівська Л. Проблема реформування системи освіти в

Україні на сторінках журналу “Вільна українська школа

(1917 1920)” // Збірник наукових праць. Спеціальний

випуск “До витоків становлення української педагогічної

думки”. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 51 55.

Гринько Г. Нариси радянської просвітницької політики. –

Харьків, 1922.

Збірник Узаконень та Розпоряджень робітничо селянського

уряду України, 1919. – №1 22, 23, 25 38. – 580 с.

Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / За ред.

доктора філософ. наук Кременя. – К.: Знання, 2005.

Любар О. Історія української школи і педагогіки: На

вчальний посібник / О.Любар, М.Стельмахович, Д.Фе

доренко. – К.: Знання, 2003. – 350 с.

Сухомлиська О. Періодизація педагогічної думки в Україні:

Кроки до нового виміру // Збірник наукових праць. – К.:

Науковий світ, 2002. – С. 31 40.

Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Ака

демвидав, 2007 – 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.