DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Діагностика сформованості міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі

Н.В. Руденко

Анотація


Досліджуються методи, параметри сформованості міжособистісних
взаємин у студентській групі вищих технічних навчальних закладів у
позанавчальній виховній діяльності.


Ключові слова


міжособистісні взаємини; вищі технічні навчальні заклади; позанавчальна виховна робота.

Повний текст:

PDF

Посилання


Guerin B. Social influence in one to one and group situations:

predicting influence tactics from basic group processes /

B. Guerin // The journal of Social Psychology. – 1995. –V.135

(3). – P. 371 385.

Марачковская О. Современные подходы к организации

внеаудиторной работы студентов в высшей школе / О. Ма

рачковская // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук.

праць / гол. ред. проф. В.Буряк. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. –

Вип. 21. – С. 435 439.

Мирончук Н. Формування культури міжособистісних

взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :

спец. 13.00.07 “Теорія та методика виховання” / Н. Ми

рончук. – К., 2007. – 20 с.

Собчик Л. Диагностика межличностных отношений:

модифицированный вариант интерперсональной диагно

стики Т. Лири : методическое руководство / Л. Собчик . –

М., 1990. – 47 с.

Фаустова Э. Межличностные отношения в студенческой

среде / Э. Фаустова // Высшее образование в России. –

– № I. – С. 96 97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.