DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Педагогічні конфлікти в ранньому юнацькому віці

І.Л. Рудзевич

Анотація


У статті охарактеризовано основні психологічні особливості юнацького
віку, що є важливими при вивченні педагогічних конфліктів.


Ключові слова


юнацький вік; соціальна ситуація розвитку; провідна діяльність; психічні новоутворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском

возрасте (Психологическое исследование). – М.: Про

свещение, 1968. – 464 с.

Грановская Р.М. Конфликт и творчество в зеркале пси

хологии. – М.: Генезис, 2002. – 573 с.

Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. –

М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2001. – 992 с.

Мерлын В.С. очерк интегрального исследования инди

видуальности. – М.: Педагогика, 1985. – 256 с.

Папуча М.В. Психологія ранньої юності: Навчально

методичний посібник. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 137 с.

Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педаго

гическом процессе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,

– 128 с.

Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психоло

гия. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

Формирование личности старшеклассника / Под ред.

И.В.Дубровиной. – М.: Педагогика, 1989. – 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.