DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Cоціально–психологічні чинники становлення самооцінки дитини дошкільного віку

Г.Ф. Гончаровська

Анотація


У статті аналізуються соціально психологічні чинники становлення
самооцінки дитини дошкільного віку та виокремлення на цій основі
психолого педагогічних рекомендацій щодо її розвитку.


Ключові слова


самооцінка; особистість; педагогічна оцінка; умови розвитку; види діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков

общения. – М.: Педагогика, 1991. – 160 с.

Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы / Под ред. А.В.За

порожца, В.В.Давыдова. – М.: Просвещение, 1967. – 445 с.

Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К.: Рад.

школа, 1984. – 175 с.

Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр на

вчальної літератури, 2007. – 391 с.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для

студентів педагогічних факультетів, – К.: Абрис, 1997. –

с.

Кононко О.Л. Чтобы личность состоялась. – К.: Рад. школа,

– 224 с.

Короткий психологічний словник / За ред. проф. В.І.Войт

ка. – К.: Вища школа, 1976. – С. 184 185.

Лоуренс А. Первин, Оливер П.Джон. Психология личности. –

М.: Просвещение, 2000. – 460 с.

Ушинський К.Д. Избр. педагогические сочинения. М.,

– Т. 1. – С.266.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.