DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Феномен сінергії як стимулятор креативного мікроклімату в психологічній навчальній системі

А.О. Іванченко

Анотація


В даній статті показано, що відродження креативності методом лінгво
культурологічного включення на початковому етапі навчання італійської
мови забезпечує сінергетичний взаємоконтакт між викладачем і
студентами, сприяє створенню благодійного мікроклімату і підтримує
підліткову допитливість студентів та тенденцію до самоактуалізації.


Ключові слова


креативний; креативність; сінегрія; мікроклімат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: 1991.

Воронин А. Н. Интеллект и креативность в совместной

деятельности: дис. ... д ра психол. наук: 19.00.13. – М.,

– 362 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы

психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

Чуба О.Є. Формування креативності студентів як психолого

педагогічна проблема // Актуальні проблеми психології:

Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Ко

стюка АПН України. – Житомир: Вид во ЖДУ ім. І. Фран

ка. – Т. ХІІ. – Вип. 6, 2009. – С. 318 323.

Шеховцова Л.Ф. Проблема энергетического потенциала

человека в научной школе Б.Г. Ананьева // Психологический

журнал. – 2007. – Том 28. – № 5. – С. 89 95.

Bryman A. Charisma and leadership in organization. – Lon

don: Sage, 1992.

Den Hartog D.N., House R.J & 170 coauthors. Emics and etics

of culturally endorsed leadership theories: Are attributes of

charismatic transformational leadership universally endorsed? //

Leadership Quarterly, 1999, 10, pp. 219 256.

Lee S., Wong K.C. Rethinking neurasthenia: The illness con

cepts of shenjing shuairuo among Chinese undergraduates in

Hong Kong // Culture, Medicine and Psychology, 1995, 19,

pp. 91 111.

Misumi J. The behavioral science of leadership: An interdisci

plinary Japanese research program. – Ann Arbor: University of

Michigan Press, 1985.

Sinha D. Ahimsa as conflict resolution technique and instru

ment of peace: A psychological appraisal // In Proceedings of

the Seminar on Peace and Conflict Resolution in the World Com

munity, India, 1987.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.