DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Психосемантичні засади довірливості у шахрайстві як елемент делінквентного поводження особистості

Ю.Б. Ірхін

Анотація


У статті викладено результати власних наукових досліджень,
присвячених чіткому визначенню семантичних складових шахрайських
дій у психолого технологічному дискурсі, розмежуванню злочинного та
природного поводження при здійсненні певних шахрайських дій.


Ключові слова


шахрайські дії; технології психологічного впливу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глухов В.П. Основы психолингвистики: Учеб.пособие для

студентов педвузов. – М.: АСТ: Астрель, 2005.

Долженков О.Ф., Запорожцева Г.Є., Кіцул А.П., Риж

ков Е.В. Використання психологічних знань в оперативно

розшуковій діяльності: Монографія. – Одеса: НДРВВ ОІВС,

Медведєв В.С. Кримінальна психологія: Підручник. – К.:

Атіка, 2004.

Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно розыскной

деятельности. – М.: Изд во Эксмо, 2005. – 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.