DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-4.%p

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ

Н.М. Гончарук

Анотація


У статті розглядаються психологічні аспекти формування
соціальних навичок у розумово відсталих підлітків. Автор описує
прийоми корекційної роботи з розвитку міжособистісних стосунків
та спілкування.


Ключові слова


соціальні навички; взаємодія; міжособистісні стосунки; спілкування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антропов А.П. Взгляды ученых США на проблемы

социальной адаптации детей и подростков с отклонениями в

развитии // Дефектология. – №2. – 1991. – С. 75-80.

Белкин А.С. Нравственное воспитание учащихся

вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1977. – 112 с.

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная

олигофренопедагогика. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.

Коломинский Н.Л. Развитие личности учащихся

вспомогательной школы. – К., 1978.

Практикум по психологии умственно отсталого ребенка

/ Сост. А.Д. Виноградова. – М.: Просвещение, 1985. – 144 с.

Процко Т.А., Китина О.Т. Значение совместной

деятельности умственно отсталых школьников для формирования

межличностных отношений в классном коллективе //

Дефектология. – №1. – 1991. – С. 38-42.

Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з

порушеннями мовленнєвого розвитку. – К.: Правда Ярославовичів,

– 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.