ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • Н. М. Дідик

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-4.%25p

Ключові слова:

особистісна характеристика, майбутній психолог.

Анотація

У статті описуються особистісні якості, що важливі для
психолога. Проаналізовано результати дослідження характеристик
особистості майбутніх психологів. Запропоновано шляхи розвитку
особистісних якостей студентів даної спеціальності.

Посилання

Аллан Е. и др. Консультирование и психотерапия –

сочетание методов, теории и практики Пер. с англ. – Новосибирск,

– 268 с.

Горностай П. П. Компетентність психолога: досвід чи

творча обдарованість? // Практична психологія і школа: матеріали

Міжнародної конференції. – К., 1993. – С. 43–49. – Режим доступу:

http://users.i.com.ua/~p_gorn/publ01d.html

Кочюнас Р. Основы психологического консультирования Пер. с лит.– М.: Академический проект, 1999. – 240 с.

Литовченко Н. Ф. Розвиток здатності до самопізнання

як компонент готовності особистісної підготовки майбутніх

практичних психологів // Психологічна газета. – 2004. – №24. –

Режим доступу: http://www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_24_11_2004.htm

Мэй Р. Искусство психологического консультирования

/ Пер. с англ. Т. К. Кругловой. – М.: Класс. – Режим доступу:

http://ihtik.lib.ru/psychology_20sept2007/psychology_20sept2007_1936.rar

Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. Для студ. педвузов. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 394 с.

Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин.

СПб.: Речь, 2000. – 440 с.

Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко,

Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

Роджерс К. О становлении личности. Психотерапия

глазами психотерапевта / Е. И. Исенина. – М.: Прогресс, 1994. –

http://ihtik.lib.ru/psychology_20sept2007/psychology_20sept2007_1362.rar

Собкова С. Допоможу іншим людям. Становлення

психолога-фахівця // Психолог. – 2006. – № 34 (226). – С. 6–10

Чепелєва Н. В., Пов’якель Н. І. Теоретичне

обґрунтування моделі особистості практичного психолога //

Психологія: Збірник наукових праць. – Вип. 3. – К.: НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 1998. – С. 35–41

##submission.downloads##

Як цитувати

Дідик, Н. М. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (4). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-4.%p