DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Риси ментальності українства як складова політичної свідомості

Г.Б. Вонсович

Анотація


Стаття розкриває ментальність як політико психологічну
категорію. Автором розкриті риси політичної ментальності
українства на теоретико прикладному рівні; їх прояви у ретро
спективі та особливості в сучасних політичних умовах. Показано
значення геополітичного розташування на формування рис
політичної ментальності українства.


Ключові слова


політична свідомість; українство; політична ментальність; інтровертність; кордоцентричність; анархічний індивідуалізм; теорія політики; політична психологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К.: Ук

раїнський центр духовної культури, 1998.– 408 с.

Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства:

Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. – К.:

Академія, 1999. – 240 с.

Киричук О.В. Ментальність: сутність, функції, генеза //

Тези доп. конференції: Духовність. Ментальність.

Саморозвиток особистості. – Київ Луцьк, 1994. – Ч.1.

4.. Кресiна I.О. Українська нацiональна свiдомiсть i

сучаснi полiтичнi процеси: (Етнополiтологiчний

аналiз). – К.: Вища школа, 1998. – 392 с.

Онацький Є. Українська емоційність // Українська

душа. – К.: Фенікс, 1992. 128 с.

Лисяк Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом //

Лисяк Рудницький І. Історичні есе.: В 2 т.– К.: Основи,

– Т.1. – 520 с.

Дергачев В.А. Геополитика. – Киев: ВИРА Р, 2000.– 448 с.

Грабовський С. Українська людина та українське

буття: До проблеми методології філософського розмис

лу // Сучасність. – 1997. – №3. – С. 116 145.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.