DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Психологічна характеристика дітей із загальним недорозвитком мовлення з ведучими порушеннями пам’яті

Н.С. Гаврилова

Анотація


У статті подано результати проведеного нами нейропси
хологічного дослідження дітей із ЗНМ з ведучими порушеннями
пам’яті. Охарактеризовано недорозвиток у цих учнів процесів і
функцій гнозису, праксису, пам’яті, мислення.


Ключові слова


гнозис; праксис; пам’ять; мислення; загальний недорозвиток мовлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Академия,

– 384 с.

Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и кор

рекция в детском возрасте. – М.: Академия, 2002. – 232 с.

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиоло

гическое сопровождение обучения. – М.: ТЦ Сфера,

– 288 с.

Тарасун В.В. Логодидактика. – К.: Видавництво НПУ

ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 348 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.