DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Особливості психокорекції в юнацькому віці в осіб із соматичною патологією

В.В. Грубляк, В.Т. Грубляк, О.С. Грубляк

Анотація


Вивчено вплив хронічних захворювань у 320 студентів на
загальний розвиток особистості, зміни поведінки та сприйняття,
з’ясовані домінуючі соматичні та психологічні наслідки. Вста
новлено, що у 96,3% студентів із хронічними захворюваннями
внутрішніх органів, спостерігаються різного ступеня розлади
особистості та поведінкових реакцій. Визначені основні завдання
психологічної корекції в юнацькому віці. Розроблені пропозиції щодо
зменшення негативного впливу соматичної патології на психологічне
здоров’я студентів.


Ключові слова


соматична патологія; психологічна корекція; психологічні наслідки; хронічні захворювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Залуцкая Н.М. Оценка межличностного взаимо

действия в семьях больных психозами с психоди

намических позиций // Российский психиатрический

журнал. – 2001. – №6. – С.11 13.

Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая

нейропсихология / 2 е изд. –М.:Академия, 2004. –

с.

Основи психодинамічної діагностики і психотерапії:

Навчально метод. посібник / за ред. Винника М.І.,

проф. Вітенко І.С.– ІФ: Місто НВ, 2006.– 172с.

Соціально педагогічна робота з дітьми та молоддю з

функціональними обмеженнями. Навчально метод.

посібник для соціальних працівників і соціальних

педагогів / за ред..проф. А.Й.Капської. – К.:ДЦССМ,

– 168 с.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Со

циально психологическая диагностика развития

личности и малых груп. – М.: Изд. Института Пси

хотерапии, 2002. – 391 с.

Хатфилд А.Б., Лефли Г.П. Как выживать с пси

хическим заболеванием / Пер.с англ.. – К.: Сфера,

– 299 с.

Wegner P. Erstinterview; in Handbuch Psychoana

lytischer Grundbegriffe, Kohlhammer, Stuttgart,

– S.170 175.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.