DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Інтерпретація як фактор розуміння іншомовного наукового тексту

Т.В. Кравчина

Анотація


Предметом статті є осмислення та використання ряду підходів
до тлумачення та розуміння іншомовного наукового тексту, що
забезпечують ефективність читацької діяльності над текстом,
освоєння потенціалу іншомовних наукових текстових структур як
організованого текстового, інтертекстуального і міжкультурного
знання.


Ключові слова


суб’єкт; об’єкт; процедура; цілі; результати; інструмент; інтерпретація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Про

свещение, 1988. – 192 с.

Чепелєва Н.В. Технології читання. – К.: Главник,

– 96 с.

Организация учебного процесса и самостоятельной

работы студентов вечернего и заочного отделений/ Под

ред. А.А. Заиченко, В.Т. Фоменко. – Ростов на Дону:

Изд во Ростовского ун та, 1979. – 192 с.

Демьянков В.З. Интерпретация как инструмент и как

объект лингвистики // Вопросы филологии. – М.,

– №2. – С. 5 13.

Гадамер Г. Истина и метод: Основы философской

герменевтики: Пер с нем./ Общ. ред. Б.Н.Бессонова. –

М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

Lodge K. 1982 Transitivity, transformation and text in

art historical German // JPr 1982, v.6, 159 184.

Телия В.Н. Словарь образных выражений русского

языка. – М., 1995.

Allan K. 1986 – Linguistic meaning: V.1. – L.; N.Y.,

Bateson G. 1979 – Mind and nature: A necessary unity. –

L.; Sydney, 1979.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.