DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Особливості здатності розумово відсталих підлітків до самовиховання

О.М. Пріданнікова

Анотація


У статті висвітлюється проблема впровадження самовиховання
у виховний процес допоміжної школи: визначена актуальність
проблеми, проведено короткий аналіз наукових досліджень з питання
самовиховання. Здійснено аналіз співвідношення між “я реальним”
та “я ідеальним” розумово відсталих підлітків.


Ключові слова


самовиховання; поведінка; розумово відсталі підлітки

Повний текст:

PDF

Посилання


Анастази А. Психологическое тестирование: Пер. с

англ./ Под ред. К.М. Гурьевича, В.И. Лубовского. –

М.: Педагогика, 1982. – Книга 2. – 296 с.

Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Науково

метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 216 с.

Ковалев А.Г. О потребности самовоспитания у школь

ника // Ученые записки ЛГУ, №244. – Л., 1957. – С.28

Ковалев А.Г. Самовоспитание школьников, – М.:

Просвещение, 1967. – 160 с.

Матвєєва М.П. Особливості “я образу” розумово

відсталих підлітків: Дисс. …канд.псих.наук. 19.00.

– К., 1994. – 163 с.

Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева,

В.В. Столина – М.: МГУ, 1987. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.