DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Психологічні умови розвитку рефлексивних дій в учнів (на матеріалі вивчення шкільного курсу фізики)

О.В. Савицька

Анотація


У статті аналізується система прийомів навчальної роботи, які
спрямовані на розвиток рефлексивних дій, при вивченні шкільного
курсу фізики.


Ключові слова


рефлексія; учбова діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт

теоретического и экспериментального исследования. —

М.: Педагогика, 1986. — 240 с.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. —

М.:ИНТОР, 1996. — 544 с.

Зак А.З. Как определить уровень развития мышления

школьника. — М.: Знание, 1982. — 96 с.

Психолого педагогические аспекты учебного процесса

в школе / Под ред. С.Д.Максименко. — К.: Знание,

— 176 с.

Репкин В.В. Психологическая организация учебного

материала и успешность обучения: Автореф. дис. …

канд.. пед.наук (по психологии) / Моск. Гос. Ун т. —

М., 1967. – 18 с.

Савицька О.В. Конструювання навчального змісту з

фізики та результатами його засвоєння учнями //

Психологія: Зб. наук. пр. — К.: НПУ ім. М.П. Дра

гоманова, 1998. — Вип. 3. — С. 137, 145.

Савицька О.В. Організація групової роботи як умова

розвитку рефлексії на уроках фізики // Практична

психологія і соціальна робота. – 1999. – № 8. – С.44

Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. — М.: Узд во

МГУ, 1988. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.