DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Аналіз основних підходів до проблеми становлення професіоналізму практичних психологів

Л.П. Скорич

Анотація


У статті проаналізовано основні аспекти становлення про
фесіоналізму практичного психолога, виокремлено основні якості
практичного психолога.


Ключові слова


професіоналізм; компетентність; професійне становлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Педагогічні технології у неперервній професійній освіті:

Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.В. Во

ловик, О.Г. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.Д. Цехмістер

та ін.; За ред.С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Климов Е.А. Психология профессионализма: изб

ранные психологические труды. – М., Воронеж, 1996. –

с.

Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.,

– 320 с.

Платонов К.К. Вопросы психологии труда. – М.:

Медицина, 1970. – 320 с.

Бодалев А.А. О феномене акме и некоторых за

кономерностях его формирования и развития // Мир

психологии. – М., 1995. – № 3. С. 48 64.

Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути

достижения вершин профессионализма. – М.: Луч,

– 32 с.

Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессио

нальное развитие человека. Методолого прикладные

основы акмеологических исследований. – М.: РАМС,

– 223 с.

Деркач А.А., Дьячков В.М. Психологические условия

и факторы оптимизации личностно профессионального

развития государственных служащих регионального

управления. – М.: МААН, 1976. – 250 с.

Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Введение в акмеологию. –

Калуга: КГПУ им. К.Э.Циолковского. – 2001. – 145 с.

Зазыкин В.Г., Чернышов А.П. Акмеологические

проблемы профессионализма. – М.:НИИВО, 1993. –

с.

Основи практичної психології / Панок В., Титаренко

Т., Чепелєва Н. та ін.: Підручник . – К.: Либідь, 1999. –

c.

Горностай П.П. Компетентність психолога: досвід чи

творча обдарованість // Практична психологія і школа:

Матеріали Міжнародної конференції. – К., 1993. – С.

49.

Романова Е.С. Психология профессионального станов

ления личности: Автореф.дис.д ра психол.наук. – М.,

– 32 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.