DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Загальна характеристика розвитку почуттів у дітей дошкільного віку

Н.С. Славіна

Анотація


Емоційна сфера особистості – це багатогранна структура, в яку,
окрім емоцій, входять й інші емоційні одиниці: емоційний тон,
емоційний стан, емоційні якості особистості, вираженість яких
дозволяє говорити про емоційні типи особистості, емоційно стійкі
відношення (почуття), оскільки кожне з цих понять має достатньо
чіткі диференціальні ознаки.


Ключові слова


почуття; емоції; емоційна сфера; особистість; дитина; діти дошкільного віку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Басов М.Я. Методика психологического наблюдения

над детьми. Избранные психологические произве

дения/ Басов М.Я. – М.: Педагогика, 1975.

Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности форми

рования личности в детстве: норма и отклонение/

Бреслав Г.М. – М.: Педагогика, 1990. – 140 с.

Заброцький М.М. Вікова психологія: навч.посібник /

Заброцький М.М. – К.: МАУП, 1998. – 92 с.

Запорожец А.В. Развитие социальных эмоций у детей

дошкольного возраста/ Запорожец А.В., Неверович

Я.З., Кошелева А.Д. и др. – М., 1986. – 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.