DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Тренінгова підготовка майбутніх психологів до консультативної діяльності

В.М. Федорчук

Анотація


У статті стисло подана історія виникнення і розвитку феномена
тренінгу (соціально психологічний тренінг), який одержав визнання
у широких колах психологів. Обґрунтовано його доцільність як
сучасного методу підготовки психологів до консультативної
діяльності.


Ключові слова


тренінг; соціально-психологічний тренінг; консультування; уміння; завдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга.

Психотехники: Учебное пособие. –2 е изд., перераб. и

доп. – М.: Издательство “Ось 89”, 2000. – 224 с.

Ємельянов Ю.Н. Активное социально психологи

ческое обучение. – Л.: Изд. ЛГУ, 1985. – 166 с.

Макшанов С.И. Психология тренинга. – СПб., 1997. –

с.

Макшанов С.И. Методологические аспекты про

фессионального тренинга // Вестник СПбГУ. – Серия

– Вып. 3. – 1992.

Петровская Л.А. Компетентность в общении. Со

циально психологический тренинг. – М.: Изд во МГУ,

– 216 с.

Рудестам К. Группова психотерапия. Психокоррек

ционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс,

– 368 с.

Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От

замысла к результату. – СПб.: Издательство “Речь”.

– 336 с.

Ситников Е.В. Акмеологический тренинг: Теория.

Методика. Психотехнология. – М.: Технологическая

школа бизнеса, 1996. – 428 с.

Федорчук В.М. Соціально психологічний тренінг

“Розвиток комунікативної компетентності викладача”:

Навчально методичний посібник. Видання друге. –

Кам’янець Подільський: Абетка, 2006. – 240 с.

Geldard K. Geldard D. Practikal Counselling Skills an

Integrative Approach. London, 2005.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.