DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-6.%p

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» УМІНЬ І НАВИЧОК КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

І.Є. Боднар, К.К. Жолъ

Анотація


Стаття присвячена висвітленню питань, пов’язаних з формуванням
у студентів спеціальності «Управління навчальним закладом»
умінь та навичок колегіального управління, зокрема при організації
роботи педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу як
найважливішої форми колегіального управління.


Ключові слова


управління; колегіальність; педагогічна рада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих

навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія»,

. - 576 с.

Горская Г.И. Организация учебно-воспитательного процесса

в школе. В помощь зам.дир. школы. - М.: Просвещение,

- 272 с.

Зверева В .І. Як зробити керування школою успішним. - X .:

Веста, Ранок, 2007. - 160 с.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня

р. за № 964.

Указ Президента України від 17.04.2002 р. за № 347/2002

«Про Національну доктрину розвитку освіти».

Управління закладами середньої освіти: психологічні аспекти:

Навч. посібник / За ред. Л.М. Карамушки. - К.: Інститут

психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001. - 222 с.

Управління навчальним закладом: Навчально-методичний

посібник. У двох частинах. Частина 2. Ключ до професійного

успіху/ Григораш В .В ., Касьянова О.М., Мармаза О.І. -

X .: Веста, Ранок, 2004. - 152 с.

Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. по-

сіб. - К.: Знання, 2006. - 365 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.