Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): адаптація на українській вибірці

Автор(и)

  • Юлія Вакуленко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2354-4169

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.35-58

Ключові слова:

сон, порушення сну, адаптація, надійність, валід¬ність, стандартизація, розлади аутистичного спектра, аутизм.

Анотація

Мета статті – описати та проаналізувати «Опитувальник особливостей сну в дітей» (адаптована назва опитувальника Children’s sleep habits questionnaire (CSHQ)), розглянути проблему порушень сну нормотипових дітей і дітей із розладами аутистичного спектра і представити результати адаптації й апробації «Опитувальника особливостей сну в дітей» на вибірці українських дітей за допомогою батьківських звітів. Методи. Для досягнення цілей статті використано методи теоретичного аналізу сучасних досліджень за темою статті, методи оцінки психометричних даних за допомогою статистичних критеріїв. Для обчислення балів використано Excel 2016, а для перевірки психометричних характеристик методики – статистичну програму IBM SPSS Statistics 23. Результати дослідження. Представлено результати адаптації й апробації «Опитувальника особливостей сну в дітей» на вибірці українських дітей. Методику було перекладено українською мовою з мови оригіналу (англійської) професійним перекладачем. У адаптації опитувальника взяли участь батьки 506 дітей (293 нормотипових дітей і 213 дітей із розладами аутистичного спектра), які заповнювали опитувальник щодо особливостей сну їх дітей. Психометричні характеристики показали високий і достатній рівні. Процедура й інтерпретація результатів дослідження були стандартизовані. Для цього розподіл частот розраховано за загальним показником і додатково – за віковими групами для визначення вираженості порушень сну в дітей і підлітків. За результатами розподілу частот було визначено загальний розподіл балів, що дало змогу визначити наявність і вираженість порушень сну в дітей. Висновок. Відповідно до цілей статті, ми дослідили проблему порушень сну нормотипових дітей і дітей з аутизмом, проаналізували оригінальну методику CSHQ, переклали її українською мовою й успішно адаптували та стандартизували на вибірці українських дітей і підлітків з аутизмом і без нього.

Біографія автора

Юлія Вакуленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна)

Аспірантка кафедри психодіагностики і клінічної психології

Посилання

Анисимов Г. В., Калашникова Т. П., Кравцов Ю. И., Коньшина Н. В. Созревание интегративных аппаратов сна у детей в норме и при патологии. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2018. № 118 (1). С. 67–70. URL : https://doi.org/10.17116/jnevro20181181167-70.

Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 384 с.

Вакуленко Ю. В. Порушення сну у дітей з розладами аутистичного спектра. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2019. № 38. С. 170–175.

Грибакин С. Г., Боковская О. А. Питание и сон ребенка: существует ли связь? Вопросы современной педиатрии. 2014. № 13 (1). С. 84–88.

Драб Я. М. Сомнамбулізм у дітей. Нейро News. 2016. № 6 (80). С. 15–18.

Кельмансон И. А. Сон ребенка в онтогенезе и использование стандартизованного опросника для оценки поведения детей во время сна. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017. № 62 (3). С. 37–52. DOI 10.21508/1027–4065–2017–62–3–37–52.

Кирилова Г., Шевченко О. А., Грабовенська І. О., Мірошников О. О. Гіперсомнії у дітей: нарколепсія та синдром Kлейне – Левіна – Крічлі. Український медичний альманах. 2012. Т. 15, № 4. С. 69–74.

Ковтюк Н. І., Нечитайло Ю. М. Якість життя та дисфункції сну у школярів. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2014. № 1. С. 44–46.

Майданник В. Г., Гнилоскуренко Г. В., Альюсеф М. Х. Розлади сну у дітей. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. 2018. Т. 12 (2). С. 33–38.

Немкова С. А., Маслова О. И., Заваденко Н. Н., Ли Т., Володин Н. Н., Доровских В. А., Каркашадзе Г. А., Мамедьяров А. М., Алтунин В. В., Абашидзе Э. А., Кожевникова О. В., Нестеровский Ю. Е. Комплексная диагностика и коррекция нарушений сна у детей. Педиатрическая фармакология. 2015. № 12 (2). С. 180–189. DOI 10.15690/pf.v12i2/1281.

Belmon, L. S., Busch, V., van Stralen, M. M., Stijnman, D. P. M., Hidding, L. M., Harmsen, I. A., & Chinapaw, M. J. M. (2020). Child and Parent Perceived Determinants of Children’s Inadequate Sleep Health. A Concept Mapping Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (5), 1583. DOI 10.3390/ijerph17051583.

Cheng, W., Rolls, E., Gong, W., Du, J., Zhang, J., Zhang, X.-Y., … Feng, J. (2020). Sleep duration, brain structure, and psychiatric and cognitive problems in children. Molecular Psychiatry. DOI 10.1038/s41380-020-0663-2.

Cortese, S., Wang, F., Angriman, M., Masi, G., & Bruni, O. (2020). Sleep Disorders in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: Diagnosis, Epidemiology, and Management. CNS Drugs. DOI 10.1007/s40263-020-00710-y.

Goldman, S. E., Surdyka, K., Cuevas, R., Adkins, K., Wang, L., & Malow, B. A. (2009). Defining the sleep phenotype in children with autism. Developmental Neuropsychology, 34 (5), 560–573. DOI 10.1080/87565640903133509.

Goodlin-Jones, B. L., Sitnick, S. L., Tang, K., Liu, J., Anders, T. F. (2008). The Children’s Sleep Habits Questionnaire in toddlers and preschool children. Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP, 29 (2), 82–88. PMID 18478627.

Harskamp, M. W., Kool, R. E., van Houtum, L., Belmon, L. S., Huss, A., Chinapaw, M. J. M., & Vrijkotte, T. G. (2020). Potential determinants during «the first 1000 days of life» of sleep problems in schoolaged children. Sleep Medicine. DOI 10.1016/j.sleep.2019.12.020.

Mazurek, M. O., & Sohl, K. (2016). Sleep and Behavioral Problems in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46 (6), 1906–1915. DOI 10.1007/s10803-016-2723-7.

Mazzone, L., Postorino, V., Siracusano, M., Riccioni, A., & Curatolo, P. (2018). The Relationship between Sleep Problems, Neurobiological Alterations, Core Symptoms of Autism Spectrum Disorder, and Psychiatric Comorbidities. Journal of clinical medicine, 7 (5), 102. URL : https://doi.org/10.3390/jcm7050102.

Owens, J. A., Spirito, A., McGuinn, M. (2000). The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for school-aged children. Sleep, 23 (8), 1043–1051. PMID 11145319.

Quach, J. L., Nguyen, C. D., Williams, K. E., & Sciberras, E. (2018). Bidirectional Associations Between Child Sleep Problems and Internalizing and Externalizing Difficulties From Preschool to Early Adolescence. JAMA Pediatrics, 172 (2), 1–8. DOI 10.1001/jamapediatrics.2017.4363.

Reynolds, S., Lane, S. J., & Thacker, L. (2011). Sensory Processing, Physiological Stress, and Sleep Behaviors in Children with and without Autism Spectrum Disorders. OTJR: Occupation, Participation and Health, 32 (1), 246–257. DOI 10.3928/15394492-20110513-02.

Richdale, A. L., & Schreck, K. A. (2019). Examining sleep hygiene factors and sleep in young children with and without autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 57, 154–162. URL : https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.10.008.

Souders, M. C., Mason, T. B. A., Valladares, O., Bucan, M., Levy, S. E., & Pinto-Martin, J. (2009). Sleep behaviors and sleep quality in children with Autism Spectrum Disorders. Sleep, 32, 1566–1578.

Tzischinsky, O., Meiri, G., Manelis, L., Bar-Sinai, A., Flusser, H., Michaelovski, A., & Dinstein, I. (2018). Sleep disturbances are associated with specific sensory sensitivities in children with autism. Molecular autism, 9, 22. DOI 10.1186/s13229-018-0206-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-08

Як цитувати

Вакуленко, Ю. (2020). Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): адаптація на українській вибірці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (48), 35–58. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.35-58