Психологічний тренінг розвитку суб’єктності особистості в підлітковому віці

Автор(и)

  • Наталія Терновик Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1425-2423
  • Наталія Славіна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3381-1291

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.272-292

Ключові слова:

суб’єкт, суб’єктність, суб’єкт психічної активності, пізнавальна діяльність, суб’єкт психічної діяльності, тренінгова програма розвитку суб’єктності особистості.

Анотація

Мета нашого дослідження – розробити цілісну тренінгову програму розвитку суб’єктності особистості в шкільному віці. Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Результати дослідження. Зазначено, що категорія «суб’єкт» як якісна характеристика активності людини зумовлює місце і роль людини у світі, здатність до діяльності, самодіяльності, самовизначення та розвитку. В психології під суб’єктом розуміється людина, яка є джерелом цілеспрямованої (а отже, свідомої) активності, підпорядкованої «образу потрібного майбутнього», тобто, – цілі. Визначено, що ключовим має бути поняття «суб’єкт психічної активності». Зазначено, що людина в цій якості виявляє безпосередню регулятивну дію на власну психіку та посередництвом психіки впливає на оточуючий світ, а зрілий суб’єкт здатен до усвідомлення своєї суб’єктності. Зрілим суб’єктом психічної активності є індивід, який усвідомлює себе носієм і творцем власної психіки, розвиток якої, захист, відновлення та корекцію (у разі потреби) свідомо покладає собі за мету й цілеспрямовано здійснює. Отож, зрілий суб’єкт психічної активності досягатиме рівня суб’єкта психічної діяльності; тобто, свідома регуляція, а також і рефлексія як її складова, є тим критерієм, який розрізняє ці два рівні суб’єктності. Наголошено, що суб’єктом психічної активності індивід може мислитися у тому випадку, якщо об’єктом для нього виступає його власна психіка у її функціонуванні й розвитку. Доведено, що суб’єкт виникає тоді, коли відбувається усвідомлення об’єкта. Підкреслено, що усвідомити об’єкт без рефлексії неможливо, отже, суб’єкт без рефлексії не існує. Розроблено вправи для тренінгової програми розвитку суб’єктності особистості в підлітковому віці. Висновок. Доведено, що для цілеспрямованого впливу на розвиток підлітка у пізнавальній діяльності працівники освіти повинні чітко уявити образ суб’єктності, який і відображається в певних аспектах активності, таких як: обумовленість психічного образу минулим досвідом, потребами, установками, емоціями, цілями і мотивами, що визначають керованість і вибірковість діяльності. Становлення суб’єкта передбачає виникнення процесів розвитку та надання пріоритету цілям, проблемам і виборам щодо розв’язання й формування задач і реалізацій рішень. Так, суб’єктність має суто соціокультурну природу, оскільки кінцева причина дій індивіда завжди охарактеризована у часі, просторі, значенні та серед прямих і непрямих учасників активності.

Біографії авторів

Наталія Терновик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Наталія Славіна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Абульханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности. Мо-сква : Наука, 1993. 287 с.

Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. Москва : Институт психологии РАН, 1994. 109 с.

Максименко С., Ткач Б., Литвинчук Л., Онуфрієва Л. Нейропсихо-лінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. 2019. № 26 (1). С. 246–264. URL : https://psycholing-journal.com/ index.php/journal/article/view/715.

Михальчук Н. О. Діалогічна взаємодія школярів з іншомовним текстом в детермінації становлення їх суб’єктності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць «Наукові записки РДГУ». Рівне, 2008. Вип. 41. С. 127–133.

Рудестам Н. Групповая психотерапия. Москва, 1990. С. 74–75.

Татенко В. О. Суб’єкт психічної активності: природа, функції, розви¬ток. Психологія суб’єктної активності особистості. Київ : Інститут психології АПН України, 1993. С. 91–93.

Титов В. М. Методологічні проблеми взаємовідношення суб’єкта і ді-яльності. Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність. Матеріали конференції. Київ, 1993. Т. 3. С. 142–149.

Harre, R. (1983). Personal being. Oxford : Blackwell. 56 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-10

Як цитувати

Терновик, Н., & Славіна, Н. (2020). Психологічний тренінг розвитку суб’єктності особистості в підлітковому віці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (48), 272–292. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.272-292