Психологічний аналіз особистісних факторів, які виступають чинниками подолання схильності до злодійства у дітей підліткового віку

Автор(и)

  • Наталія Гончарук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9552-0946
  • Ліана Онуфрієва Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2442-4601

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-57.9-31

Ключові слова:

злодійство, крадіжка, психологічна проблема, підлітковий вік

Анотація

Мета. Метою дослідження є теоретико-емпіричний аналіз особистісних факторів, які є рушійним чинником психологічних механізмів схильності до злодійства, та з’ясування основних напрямів його психологічної профілактики/корекції. Основними завданнями дослідження визначено: 1) з’ясування науково-психологічних підходів до теоретичного аналізу проблеми злодійства; 2) здійснення аналізу мотиваційних і вольових особистісних факторів у досліджуваних із підвищеним ризиком схильності до злодійства; 3) наукове обґрунтування основних напрямів психологічної профілактики/корекції злодійства.

Методи дослідження. Основними методами є теоретичний аналіз, узагальнення, порівняння, систематизація фактів, теоретичне моделювання, наукова інтерпретація, використання анкетування і тестів-опитувальників.

Результати дослідження. Розкрито роль і сутність злодійства, яке у суспільстві кваліфікують як соціально-психологічну проблему, яка полягає у нездоланному потягові до привласнення чужих коштів та речей. З’ясовано, що предметом крадіжки може бути будь-яке майно, яке має певну вартість: нерухоме або рухоме, готівка, цінні папери, дорогоцінні метали, документи та ін.

Експериментальне дослідження дало змогу виділити три групи осіб: з низьким ризиком схильності до злодійства (14%), середнім ризиком (45%) і високим ризиком (41%).

Характерним для осіб з високою схильністю до злодійства є підвищений страх відторгнення: вони починають діяти за умови зовнішнього стимулювання, пов’язаного з контролем, вимогами, наглядом. Досліджувані схильні до екстернального контролю, що свідчить про їх прагнення перекладати відповідальність на зовнішні обставини (нездоланні перепони, складну долю або людей, котрі не допомагають).

У схильних до злодійства осіб виявлено низькі показники загальної вольової саморегуляції, що свідчить про невміння свiдомо контролювати свої бажання та імпульси, у тому числі матеріального спрямування, підпорядковувати поведінку відповідно до наявних обставин. Також їм притаманні низькі показники наполегливості, що проявляється у небажанні виконувати суспільно-корисні види діяльності, пасуванні перед труднощами, непослідовності. Натомість, виразним є прагнення перекласти свої проблеми на інших, хто має купити, придбати бажані речі і забезпечити усі без винятку бажання.

Нижчою за середні показники у досліджуваних зі схильністю до злодійства є функція самоконтролю. Низький самоконтроль зумовлений труднощами у підпорядкуванні різних видів діяльності мотиву самовдосконалення, низьку здатність до самозаохочення і самопокарання як динамічних чинників формування регулятивної поведінки.

Висновки. На основі проведеного емпіричного дослідження визначено два основних напрями роботи: а) психологічну корекцію мотиваційної сфери підлітків з високим ризиком схильності до злодійства; б) психологічну корекцію вольової сфери підлітків з високим ризиком схильності до злодійства.

Посилання

Bolotna, A.V. (2020). Analiz zlochyniv, zdiisnenykh nepovnolitnimy v Ukraini protiahom 2018-2019 rr. [Analysis of crimes committed by minors in Ukraine during 2018-2019]. Intehratsiia osvity, nauky ta biznesu v suchasnomu seredovyshchi: zymovi dysputy - Integration of education, science and business in the modern environment: winter debates : Proceedings of I International scientific and practical Internet-conference. (Vol. 1, pp. 137-141). Dnipro [in Ukrainian].

Filipenko, N.I., & Cherepnenko, O.O. (2007). Osoblyvosti rozkryttia kradizhok z zhytlovykh prymishchen, maina, indyvidualnoi vlasnosti, kyshenkovykh kradizhok [Features of disclosure of thefts from living quarters, property, individual property, pickpocketing]. Kharkiv : KhNUVS [in Ukrainian].

Holovkin, B.V., & Navalna, Ya.S. (2012). Psykholohichni osoblyvosti zlochyntsiv [Psychological features of criminals]. Forum prava - Forum of law, 4, 223-230 [in Ukrainian].

Honcharuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of the levels of construction of communicative actions]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psykholynhvystyka - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24(1), 97-117. DOI: 10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Honcharuk, N.M., & Onufriieva, L.A. (2018). Psykholohichni umovy korektsii emotsiinoi sfery ditei yunatskoho viku u sytuatsiiakh, poviazanykh iz rozluchenniam batkiv [Psychological conditions of correction of the emotional sphere of young children in situations related to parental divorce]. Osobystist v umovakh suspilnykh transformatsii: stanovlennia ta rozvytok - Personality in the conditions of social transformations: formation and development. (pp. 44-77). Kamianets-Podilskyi : Aksioma. ISBN 978-966-496-478-1 [in Ukrainian].

Honcharuk, N.M., & Onufriieva, L.A. (2018). Communicative needs in the structure of the intercourse process. Fundamental and Applied Re-searches in Practice of Leading Scientific Schools, 27(3), 111-116. URL : https://farplss.org/index.php/journal/article/view/373

Ivashkevych, E., & Onufriieva, L. (2018). Social Intelligence in the Paradigm of Cognitive Psychology: the Results of Study. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 42, 50-69. DOI 10.32626/2227- 6246.2018-42.50-69.

Kniaziev, S.M. (2017). Ponad 50% zlochyniv u 2017 rotsi tse kradizhky [More than 50% of crimes in 2017 are thefts]. UNIAN : Suspilstvo URL : https://www.unian.ua/society/2324156-knyazev-ponad-50-zlochiniv-u-2017-rotsi-tse-kradijki.html [in Ukrainian].

Kovalchuk, A. (2000). Zlochyn ta ochyshchennia (Problema katarsysu v psykholohii Frankovykh personazhiv) [Crime and Purification (The Problem of Catharsis in the Psychology of Franko’s Characters)]. Ukrainska mova y literatura v serednikh shkolakh, himnaziiakh, litseiakh ta kolehiumakh - Ukrainian language and literature in secondary schools, gymnasiums, lyceums and collegiums, 6(9), 45-51 [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine] (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy - Information of the Supreme Council of Ukraine, 25, 131 [in Ukrainian].

Litynska, Dzh. (2006). Yak vidriznyty kleptomana vid zlodiia [How to distin-guish a kleptomaniac from a thief]. Medychnyiportal - Medical Portal. URL : https://medportal.ru/budzdorova/relation/kak-otlichit-kleptomana-ot-vora/ [in Ukrainian].

Nosenko, E.L., Arshava, I.F., & Kutovyi, K.P. (2011). Formy vidobrazhenoi otsinky emotsiinoi stiikosti ta emotsiinoi rozumnosti pidlitkyny [The form of the reflected assessment of emotional stability and emotional intelligence of the adolescent]. Dnipro : Innovatsiia [in Ukrainian].

Onufriieva, L., Zubiashvily, I., Kocharian, A., Lunov, V., & Barinova, N. (2020). Phenomenon of Money: Social and Psychological Essence and Functions. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(3), 1629-1642. DOI: 10.37200/IJPR/V24I3/PR200911.

Onufriieva, L.A., & Chaikovska, O.M. (2020). Sotsialno-psykholohichna kompetentnist suchasnoho kerivnyka u systemi derzhavnoho upravlinnia [Socio-psychological competence of the modern leader in the system of public administration]. Sotsialno-psykholohichni problemy psykholohii stanovlennia osobystosti maibutnoho fakhivtsia - Socio-psychological problems of the psychology of personality formation of the future specialist. (pp. 217-264). Kamianets-Podilskyi : Ruta. ISBN 978-617-7626-96-0 [in Ukrainian].

Priakhin, Ye.V. (2012). Kyshenkovi kradizhky: kryminalistychna kharakterystyka [Pocket theft: forensic characteristics]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav - Scientific bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 341-349 [in Ukrainian].

Tatenko, V. O. (2008). Sotsialna psykholohiia vplyvu [Social psychology of influence]. Kyiv : Milenium [in Ukrainian].

Tolstoukhova, S.V., & Pinchuk, I.M. (Ed.) (2000). Psykholoho-pedahohichni aspekty roboty z «ditmy vulytsi» [Psychological and pedagogical aspects of working with «street children»]. Kyiv : UDTsSSM [in Ukrainian].

Varhats, N. (2002). Kradizhka mymovoli [Theft involuntarily]. Gazeta - Newspaper. URL : http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=12489 [in Ukrainian].

Zvirianskyi, H.V. (2018). Deiaki elementy operatyvno-rozshukovoi kharakterystyky osib, yaki vchyniaiut kyshenkovi kradizhky v metropoliteni [Some elements of the operational and investigative characteristics of persons who commit pickpocketing in the subway]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka - Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, 2(82), 233-240. URL : https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/132 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

Гончарук, Н., & Онуфрієва, Л. (2022). Психологічний аналіз особистісних факторів, які виступають чинниками подолання схильності до злодійства у дітей підліткового віку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (57), 9–31. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-57.9-31