Характеристика внутрішнього мовлення особистості за допомогою методу діалогічного аналізу випадку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-57.32-50

Ключові слова:

метод діалогічного аналізу випадку, внутрішнє мовлення, зовнішнє мовлення, егоцентричне мовлення, зовнішні монологи, діалог, соціальне мовлення

Анотація

Метою нашої статті є схарактеризувати метод діалогічного аналізу випадку з метою характеристики внутрішнього мовлення особистості, описати використання цього методу на практиці впродовж проведення констатувального дослідження.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених в роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у своєму дослідженні ми використовували констатувальне дослідження як емпіричний метод. Для діагностики рівня розвитку внутрішнього мовлення особистості було використано авторський метод діалогічного аналізу випадку.

Результати дослідження. У статті показано, що почуття людини постають як переживання «Я», і в цьому плані як зовнішні монологічні утворення, а з другого – вони діалогічні за своєю природою, в них можна почути розірваний діалог з іншим: звернення, питання, відповіді, що очікуються, бажання, які не висловлюються, звинувачення та ін., тобто те, що існує в прихованій формі внутрішнього діалогу. Під діалогічним аналізом випадку ми розуміємо реконструкцію руху внутрішнього діалогу, що стає можливою в результаті особливого ставлення до тексту (з цією метою нами були розроблені спеціальні методи текстового аналізу).

Висновки. Показано, що внутрішнє мовлення є мовленням для себе, тоді як зовнішнє мовлення – для інших. Обґрунтовано, що психологічно мова школяра у функціональному та структурному відношеннях – це егоцентричне мовлення, воно не осмислюється як внутрішнє мовлення і не відокремлюється дитиною від мовлення для інших. Доведено, що в об’єктивному відношенні ця мова являє собою віддиференційовану від соціального мислення функцію, але знову ж таки неостаточну, оскільки й вона може функціонувати тільки в ситуації, яка робить соціальне мовлення можливим.

Посилання

Honcharuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of levels of communicative actions’ constructing]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholyngvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24(1), 97–117. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, Nataliia, & Ivashkevych, Eduard (2022). Empirychnyi instrumentarii vprovadzhennia metodu dialohichnoho analizu vypadku u psykhodiahnostychnu ta psykhoterapevtychnu praktyku [Empirical tools for implementing the method of dialogical case analysis in psychodiagnostic and psychotherapeutic practice]. Rivne: Rivne State University of the Humanities [in Ukrainian].

Mykhalchuk, Nataliia, & Ivashkevych, Eduard (2018). Psycholinguistic features of the development of social intelligence of the teacher. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 23 (1), 242–257. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1211618.

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olha (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26(1), 265–285. DOI: 10.31470/2309-1797-2019-26-1-265-285.

Onufriieva, L., & Ivashkevych, Ed. (2021a). Contemporary approaches to the problem of the development of cognitive activity of pupils according to the ways of managing the young learner’s classroom. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 52, 61–83. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-52.61-83.

Onufriieva, L., & Ivashkevych, Ed. (2021b). The development of learner’s autonomy by the way of the formation of social intelligence. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 51, 9–32. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.9-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Сімко, Р. (2022). Характеристика внутрішнього мовлення особистості за допомогою методу діалогічного аналізу випадку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (57), 32–50. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-57.32-50