Токарева, Н. М. «Психологічні виміри діалогізації сучасного освітнього простору». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 40, Березень 2018, с. 373-84, doi:10.32626/2227-6246.2018-40.373-384.