Том 2 (2008)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Психологічний супровід особистісного розвитку школяра PDF
С.Д. Максименко
Умови цілеспрямованого формування фахових компетентностей учителя фізики PDF
П.С. Атаманчук
Мотиваційні фактори формування професійної спрямованості молоді PDF
О.П. Білецька
Моральне виховання дитини з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку в сім’ї PDF
О.М. Вержиховська
Професійний розвиток особистості майбутнього спортивного психолога PDF
Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін
Професійна підготовка майбутніх учителів в умовах модернізації педагогічної освіти PDF
В.П. Вонсович
Риси ментальності українства як складова політичної свідомості PDF
Г.Б. Вонсович
Застосування технологій інформаційно−психологічного впливу в управлінні політичними процесами PDF
С.Г. Вонсович
Мова, мовлення, їхні функції і вплив на психічний розвиток особистості PDF
О.В. Гаврилов
Психологічна характеристика дітей із загальним недорозвитком мовлення з ведучими порушеннями пам’яті PDF
Н.С. Гаврилова
Особливості психокорекції в юнацькому віці в осіб із соматичною патологією PDF
В.В. Грубляк, В.Т. Грубляк, О.С. Грубляк
Зміна інтелектуальних здібностей дітей з церебральним паралічем у період 7–17 років PDF
Г.А. Єдинак
Інтерпретація як фактор розуміння іншомовного наукового тексту PDF
Т.В. Кравчина
Психолого–педагогічні основи формування готовності майбутнього вчителя музики до керівництва творчими учнівськими колективами PDF
В.М. Лабунець
Діяльність Вінницької психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка на ниві психологічних знань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття PDF
О.А. Логвіна
Залежність змісту ціннісних орієнтацій від рівня професійно−педагогічної спрямованості майбутнього вчителя PDF
Н.П. Максимчук
Психолого–педагогічні аспекти навчально–виховної роботи керівника шкільного народно–інструментального колективу PDF
І.Г. Маринін
“Правда руська” як об’єкт історико– психологічного аналізу PDF
О.А. Мельник
Розуміння процесу саморозвитку старшокласників у світлі теорії імовірнісної природи світу PDF
О.Л. Мерзлякова
Системний психолого−педагогічний підхід до ступеневої професійної освіти корекційного педагога PDF
С.П. Миронова
Дослідження соціального інтелекту кандидатів на службу в органи внутрішніх справ із використанням тесту Дж. Гілфорда–М. Саллівена PDF
М.М. Монастирний
Специфічні особливості розвитку психологічної культури управлінських та методичних кадрів освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти PDF
А.С. Москальова
Психологічний аспект навчального співробітництва у практиці навчання іноземної мови PDF
Л.А. Онуфрієва
Особливості здатності розумово відсталих підлітків до самовиховання PDF
О.М. Пріданнікова
Психологічна складова естетичного виховання школярів у процесі навчання PDF
О.П. Прокопова
Особистість: суб’єкт або автор життєтворчості? PDF
О.Ю. Пурло
До проблеми історико–психологічної реконструкції психологічної спадщини Києво–Могилянської академії другої половини 18–го століття: джерелознавчий аспект PDF
Ю.Т. Рождественський
Емпіричний аналіз загальних цінностей, цінностей освіти і праці у світлі західного вчення PDF
Л.В. Романюк
Психологічні умови розвитку рефлексивних дій в учнів (на матеріалі вивчення шкільного курсу фізики) PDF
О.В. Савицька
Аналіз основних підходів до проблеми становлення професіоналізму практичних психологів PDF
Л.П. Скорич
Загальна характеристика розвитку почуттів у дітей дошкільного віку PDF
Н.С. Славіна
Особливості формування самоконтролю в поведінковій діяльності молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень PDF
Л.М. Співак
Тренінгова підготовка майбутніх психологів до консультативної діяльності PDF
В.М. Федорчук
Особливості спілкування під час введення змін в освітніх організаціях PDF
Г.Л. Федосова
Тренінг умінь у професійній підготовці консультантів з продажу автомобілів PDF
М.М. Чубик
Гендерна ідентичність та гендерна соціалізація особистості підлітків PDF
Н.В. Шевченко
Особливості розвитку психічної саморегуляції при синдромі професійного вигорання PDF
В.Ю. Шелков
Психолого–педагогічні проблеми становлення та розвитку єврейської радянської загальноосвітньої школи 20–х – початку 30–х рр. ХХ ст. PDF
В.О. Савчук
Типология художественного психологизма (Лев Толстой и А. Платонов) PDF
А. В. Кеба