Інформація про автора

Онуфрієва, Л.А.

 • Том 27 (2015) - Статті
  Теоретико-методологічний аналіз мотиваційної сфери особистості майбутніх фахівців соціономічних професій
  Анотація  PDF
 • Том 24 (2014) - Статті
  Соціалізація особистості: соціопсихологічний контекст
  Анотація  PDF
 • Том 23 (2014) - Статті
  Теорія і практика іншомовної комунікативної взаємодії у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій
  Анотація  PDF
 • Том 22 (2013) - Статті
  Самооцінка як складова Я-концепції майбутніх фахівців соціономічних професій
  Анотація  PDF
 • Том 19 (2013) - Статті
  Методологічний та теоретичний аспекти розвитку особистості професіонала
  Анотація  PDF
 • Том 18 (2012) - Статті
  Психологічний аспект спілкування в системі міжперсональної і міжгрупової взаємодії (на прикладі оволодіння іноземною мовою майбутніми випускниками ВНЗ)
  Анотація  PDF
 • Том 17 (2012) - Статті
  Природа виникнення, теоретичні та практичні аспекти дослідження конфлікту
  Анотація  PDF
 • Том 16 (2012) - Статті
  До проблеми становлення професіоналізму та саморозвитку особистості майбутніх фахівців соціономічних професій
  Анотація  PDF
 • Том 15 (2012) - Статті
  Психолого–дидактичні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій
  Анотація  PDF
 • Том 14 (2011) - Статті
  Психолого–педагогічні умови удосконалення підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій
  Анотація  PDF
 • Том 13 (2011) - Статті
  Структура іншомовної мовленнєвої діяльності: психологічний аспект
  Анотація  PDF
 • Том 13 (2011) - Статті
  Формування психологічної готовності випускників педагогічних спеціальностей ВНЗ до професійної діяльності
  Анотація  PDF
 • Том 13 (2011) - Статті
  Дослідження теоретичних основ мотивації професійної діяльності педагога
  Анотація  PDF
 • Том 12 (2011) - Статті
  Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів – майбутніх випускників немовних спеціальностей ВНЗ
  Анотація  PDF
 • Том 12 (2011) - Статті
  Проблема психологічної підготовки майбутніх педагогів
  Анотація  PDF
 • Том 12 (2011) - Статті
  Конфліктна компетентність як складова комунікативної компетентності
  Анотація  PDF
 • Том 11 (2011) - Статті
  Психологічний аспект навчання лексиці, читанню та говорінню іноземною мовою (на немовних спеціальностях ВНЗ)
  Анотація  PDF
 • Том 11 (2011) - Статті
  Професійна Я–концепція в діяльності і кар’єрі особистості
  Анотація  PDF
 • Том 10 (2010) - Статті
  Проблеми самостійної роботи студентів у процесі оволодіння іноземною мовою (на дослідженні студентів немовних спеціальностей вишу)
  Анотація  PDF
 • Том 9 (2010) - Статті
  Психологічні аспекти навчання лексиці і читанню іноземною мовою
  Анотація  PDF
 • Том 8 (2010) - Статті
  Психологічна готовність студентів немовних спеціальностей ВНЗ до самостійної іншомовної діяльності
  Анотація  PDF
 • Том 8 (2010) - Статті
  Психолого–педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей
  Анотація  PDF
 • Том 7 (2010) - Статті
  Психологічний аспект навчання іншомовного мовлення дорослих
  Анотація  PDF
 • Том 7 (2010) - Статті
  Співвідношення особистісного й професійного компонентів в успішності процесу професіоналізації
  Анотація  PDF
 • Том 5 (2009) - Статті
  Психологія навчання іноземних мов як галузь педагогічної психології
  Анотація  PDF
 • Том 4 (2009) - Статті
  КАТЕГОРІЯ СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ І МІЖГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ)
  Анотація  PDF
 • Том 3 (2009) - Статті
  Організація самостійної роботи учнів у процесі оволодіння іноземною мовою: урахування вікових особливостей
  Анотація  PDF
 • Том 2 (2008) - Статті
  Психологічний аспект навчального співробітництва у практиці навчання іноземної мови
  Анотація  PDF
 • Том 1 (2008) - Статті
  Психологічний аспект формування іншомовної комунікації студентів немовних спеціальностей
  Анотація  PDF
 • Том 6, № 2 (2009) - Статті
  КАТЕГОРІЯ СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОМУ МОВЛЕННЮ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕДМЕТА І МЕТОДА
  Анотація  PDF