Інформація про автора

Гоцуляк, Н.Є.

 • Том 29 (2015) - Статті
  Комплексне дослідження психомоторних здібностей особистості
  Анотація  PDF
 • Том 24 (2014) - Статті
  Метoдoлoгiчнi ocнoви aнaлiзу прoблеми професійного caмoвизнaчення
  Анотація  PDF
 • Том 23 (2014) - Статті
  Аналіз терапевтичного аспекту катарсису в психодрамі
  Анотація  PDF
 • Том 19 (2013) - Статті
  Вплив умов тестування на виконання інтелектуальних тестів і тестів здібностей
  Анотація  PDF
 • Том 14 (2011) - Статті
  Сутність поняття “стратегія учіння” у структурі навчання іноземній мові та його психологічна характеристика
  Анотація  PDF
 • Том 11 (2011) - Статті
  Аналіз структури методичних умінь викладача іноземної мови на предметно–операційному та мотиваційно–смисловому рівнях
  Анотація  PDF