Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22 (2013) Інвективна лексика як форма міжособистісного спілкування Анотація   PDF
Н.М. Макаренко
 
Том 31 (2016) Індекс життєвого стилю: взаємозв’язок психологічних захистів та самоактуалізації жінок з різним сімейним статусом Анотація   PDF
О.Є. Фальова
 
Том 13 (2011) Індивідуальні особливості самоставлення дітей старшого дошкільного віку Анотація   PDF
В.В. Горбатих
 
Том 10 (2010) Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу Анотація   PDF
І.І. Семків
 
Том 38 (2017) Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях Анотація   PDF
Я. В. Сухенко
 
Том 14 (2011) Індивідуальна професійна практика як фактор розвитку професіоналізму майбутнього менеджера Анотація   PDF
А.С. Доброскок
 
Том 23 (2014) Індивідуальна психологія А.Адлера в психокорекційній роботі зі студентами Анотація   PDF
О. В. Осика
 
Том 9 (2010) Індивідуальний підхід до навчання: ставлення учнів Анотація   PDF
Л.П. Скорич
 
Том 34 (2016) Індивідуально-психологічні особливості в системі соціально-психологічних детермінант виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції Анотація   PDF
К.О. Кравченко
 
Том 20 (2013) Індивідуально-психологічні чинники геополітичних уявлень особистості Анотація   PDF
О.Ю. Дроздов
 
Том 18 (2012) Індивідуально–психологічні передумови ефективної діяльності студента Анотація   PDF
С.Й. Гаваші
 
Том 11 (2011) Інтeгpoвaний пiдxід дo cтpуктуpувaння змicту інструментально–виконавських знань і вмінь майбутнього учителя музики в системі неперервної освіти Анотація   PDF
В.М. Лабунець
 
Том 10 (2010) Інтеграція сучасного методологічного інструментарію для діагностики когнітивних стилів Анотація   PDF
М.І. Вінтонів
 
Том 9 (2010) Інтелектуально пасивні школярі як причина низької результативності в учінні Анотація   PDF
О.Б. Сидоренко
 
Том 31 (2016) Інтенсифікація діяльності органів виконавчої влади щодо протидії чуткам при виникненні надзвичайної ситуації Анотація   PDF
Н.Д. Потапчук
 
Том 26 (2014) Інтент-аналіз як засіб дослідження модальнісних особливостей конструкту організаційної ідентичності Анотація   PDF
О.В. Фролова
 
Том 3 (2009) Інтернет як особлива сфера віртуальної комунікації Анотація   PDF
Ю.В. Шипіцина
 
Том 30 (2015) Інтернет-залежність і механізми психологічного захисту підлітків Анотація   PDF
Н.М. Атаманчук
 
Том 2 (2008) Інтерпретація як фактор розуміння іншомовного наукового тексту Анотація   PDF
Т.В. Кравчина
 
Том 23 (2014) Інтерсуб’єктивність як фактор семіотичності симптомоутворення в суб’єкта. Анотація   PDF
А.В. Маричева
 
Том 39 (2018) Інтерсуб’єктність та мотиваційна сфера в юнацькому віці Анотація   PDF
М. М. Наконечна, С. Р. Міняйло
 
Том 34 (2016) Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми Анотація   PDF
М.М. Наконечна
 
Том 43 (2019) Інтерсуб’єктна взаємодія в малих соціальних групах Анотація   PDF
Марія Наконечна
 
Том 16 (2012) Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки Анотація   PDF
І.В. Ковальчук
 
Том 16 (2012) Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки Анотація   PDF
І.В. Ковальчук
 
26 - 50 з 2526 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>