Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 27 (2015) Вікова динаміка національної самореалізації особистості в юності Анотація   PDF
Л.М. Співак
 
Том 23 (2014) Вікова динаміка національної саморефлексії особистості в юності Анотація   PDF
Л.М. Співак
 
Том 10 (2010) Вікова динамка показників особистісної реалізованості / потенційності Анотація   PDF
А.М. Большакова
 
Том 10 (2010) Віково–статеві модифікації прояву самостійності у дітей раннього віку Анотація   PDF
З.В. Гуріна
 
Том 6, № 2 (2009) ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ І СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ Й.Й. РОЛЛЄ Анотація   PDF
O.A. Чеканська
 
Том 35 (2017) Валеоустановка в зв’язку з копінг-стратегіями та захисними механізмами особистості Анотація   PDF
Ю.І. Фельдман
 
Том 37 (2017) Валеоустановка як фактор психологічного благополуччя у період молодості Анотація   PDF
Ю. І. Фельдман
 
Том 29 (2015) Варіативні форми дошкільної освіти в інклюзивному просторі Анотація   PDF
А.И. Ахметзянова
 
Том 38 (2017) Варіативність самопрезентації підлітків у сучасному інформаційному суспільстві Анотація   PDF
Н. М. Токарева
 
Том 14 (2011) Ведення щоденників самоаналізу як форма роботи з розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів Анотація   PDF
Н.М. Дідик
 
Том 34 (2016) Взаємозв’язок індивідуально-психологічних факторів представників соціономічних професій та виникнення синдрому емоційного вигорання Анотація   PDF
L.A. Onufriieva
 
Том 10 (2010) Взаємозв’язок захисного механізму ідентифікації та умовних цінностей суб’єкта Анотація   PDF
С.Ш. Раджабова
 
Том 24 (2014) Взаємозв’язок когнітивно-стильових параметрів та особливостей навчальної діяльності в осіб юнацького віку Анотація   PDF
Г.А. Бущак
 
Том 40 (2018) Взаємозв’язок між захворюваністю дитини та стосунками у сім’ї Анотація   PDF
Т. Є. Зімовіна, А. С. Фільчакова
 
Том 24 (2014) Взаємозв’язок між складовими особистісного ком- понента психологічної готовності керівників до управління педагогіч- ними працівниками та характеристиками керівників Анотація   PDF
А.В. Вознюк
 
Том 27 (2015) Взаємозв’язок мовлення та пізнавальної сфери студентів у контексті оволодіння іноземною мовою Анотація   PDF
М.М. Вахнован
 
Том 13 (2011) Взаємозв’язок особистісних особливостей і стратегій копінг– поведінки в ситуаціях оцінювання Анотація   PDF
І.О. Корнієнко
 
Том 22 (2013) Взаємозв’язок професійного становлення особистості та розвитку її особистісних якостей Анотація   PDF
М.О. Кандиба
 
Том 24 (2014) Взаємозв’язок прояву лідерських якостей з особливостями відповідальності студентів Анотація   PDF
А.І. Куриця, Д.І. Куриця
 
Том 20 (2013) Взаємозв’язок психологічного захисту з часовою перспективою (пілотажне дослідження) Анотація   PDF
М.В. Козлова
 
Том 34 (2016) Взаємозв’язок ризикової та суїцидальної поведінки у підлітків (вивчення репрезентативної вибірки в Україні) Анотація   PDF
А.С. Рахімкулова
 
Том 20 (2013) Взаємозв’язок соціально-демографічних характеристик та особливостей когнітивного компонента в структурі економічного самовизначення студентської молоді Анотація   PDF
В.О. Сич, В.М. Сич
 
Том 13 (2011) Взаємозв’язок суб’єктивного відчуття самотності і розвитку особистості Анотація   PDF
Л.Ю. Айвазян
 
Том 14 (2011) Взаємозв’язок шкільного та родинного виховання у системі моральної освіти молоді Анотація   PDF
Уршуля Груца-Мьонсік
 
Том 8 (2010) Взаємообумовленість процесів соціаліалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку Анотація   PDF
В.П. Кутішенко
 
151 - 175 з 2526 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>