Krishtafor, . D., Klygunenko, O., Kravets, O. ., Yekhalov, V. ., & Krishtafor, A. (2022). Respiratory support in severe traumatic brain injury (literature review). Medicni Perspektivi, 27(2), 39–43. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.2.260065