Zerbino , D.D., Yu.B. Chaikovskyi, V.I. Chernii, T.V. Sviatenko, L.I. Volos, I.V. Svystunov, and T.Ye. Mykhailychenko. 2021. “Professor V.G. Shlopov – an Outstanding Representative of Domestic Pathological Anatomy (to the 80th Birthday)”. Medicni Perspektivi 26 (3):228-29. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242346.