Krishtafor, D.A., O.M. Klygunenko, O.V. Kravets, V.V. Yekhalov, and A.A. Krishtafor. 2022. “Respiratory Support in Severe Traumatic Brain Injury (literature Review)”. Medicni Perspektivi 27 (2):39-43. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.2.260065.