Krishtafor, . D., Klygunenko, O., Kravets, O. ., Yekhalov, V. . and Krishtafor, A. (2022) “Respiratory support in severe traumatic brain injury (literature review)”, Medicni perspektivi, 27(2), pp. 39–43. doi: 10.26641/2307-0404.2022.2.260065.