Zerbino , D., Y. Chaikovskyi, . V. Chernii, . T. Sviatenko, . L. Volos, I. Svystunov, and . T. . Mykhailychenko. “Professor V.G. Shlopov – an Outstanding Representative of Domestic Pathological Anatomy (to the 80th Birthday)”. Medicni Perspektivi, vol. 26, no. 3, Sept. 2021, pp. 228-9, doi:10.26641/2307-0404.2021.3.242346.