К_ПНУ ім.І.Огієнка

Про журнал

«Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» заснований викладачами фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 1993 році, як узагальнення результатів науково-дослідних робіт. З 1995 року збірник  включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, науково-педагогічних та наукових працівників.  26 червня 2021 р. збірник включено до  категорії "Б" наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 735 від 26.01.2021 р.).

 

З 2012 року збірник індексується  наукометричними базами Google Scholar,  Index Copernicus, CEJSH.

Поточний номер

№ 27 (2021): КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику представлено досвід формування природничо-математичної компетентності та світогляду майбутнього фахівця-педагога в умовах STEM-освіти. Змістові викладки у збірнику стосуються: проблеми дослідження інноваційних процедур управління процесами формування природничо-наукових компетентностей та світогляду майбутнього фахівця; шляхів реалізації STEM-освіти в умовах НУШ; концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти); аспектів стандартизації навчального середовища і змісту навчання; технологій навчання природничо-математичних дисциплін у закладах освіти.
Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, педагогічним працівникам системи загальної середньої освіти, здобувачам вищої освіти усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку STEM-освіти.

Опубліковано: 2022-01-22

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ 1.ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Розділ 2. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розділ 3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (STEM-ОСВІТИ): АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Переглянути всі випуски

На сьогодні видано 27 випусків збірника наукових праць, тематика яких зазвичай стосується проблем підготовки фахівців фізико-технологічного профілю, інноваціям в освітній галузі.

Редакційну колегію збірника складають понад 15 докторів педагогічних та фізико-математичних наук з України, Польщі, Молдови, Словаччини.  Наукові праці збірника друкуються трьома мовами: українською, російською, англійською. Це сприяє обміну досвідом та дає змогу апробації своїх науково-педагогічних досліджень не  тільки вітчизняним науковцям, а й зарубіжним фахівцям в даній галузі. Відтак у збірнику друкують узагальнені результати своїх досліджень науковці України, Польщі, Молдови,  Словаччини.

Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто переймається проблемами  підготовки та становлення майбутнього фахівця освітньої галузі.