DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.49-53

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТТЯ “ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ” З ДЕЯКИМИ КАТЕГОРІЯМИ ДИДАКТИКИ

О. І. Іваницький

Анотація


У статті розглядається взаємозв’язок поняття “технологія навчання фізики” з категоріями проектування, моделювання, прогнозування та цілепо-кладання.

In article the interrelation of concept “technology of teaching to physics” wish categories of designing, model operation and forecasting, goal-determinated.


Повний текст:

PDF

Посилання


Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. /Под ред. С.Я.Батышева. - М., АПО. 1999. - 488 с. - Т. 3. - Р-Я. - 1999.

Корчинський С. Моделювання структури образу ідеального і реального вчителя на рівні сукупних уявлень у різних суб’єктів педагогічної взаємодії: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. - К., 1998. - 420 с.

Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и проектирование. - СПб., Питер, 1998. - 156 с.

Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. /Гл. ред. В.В.Да-выдов. - М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. - 672 с. - Т. 2. - М-Я. - 1999.