DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.71-76

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

О. М. Ніколаєв

Анотація


Розглянуто технологічні аспекти забезпечення оперативного та тематичного контролю як засобу результативного навчання фізики в умовах осо-бистісно-орієнтованого навчання.

The technological aspects of maintenance of the operative and thematic control as means of productive teaching of physics in conditions of individually oriented study are considered.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. - Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1999. - 174 с.

Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. - Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. - 136 с.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — №1516. Серпень. — 2001.

Петро Атаманчук, Аркадій Кух. Узгодження нормативних критеріїв оцінювання учнів з вимогами особистісно орієнтованого навчання фізики. //Фізика та астрономія в шк. — 2002. — № 1.- С. 17-20.