DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.106-113

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМНО-ГРУПОВОГО КЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ

І. О. Склярова

Анотація


У статті з’ясовується сутність групової навчальної діяльності і поняття проблемного навчання, групова діяльність розглядається як форма проблемного навчання, обгрунтовується структура групи і організаційні умови її діяльності, вказується значення проблемного навчання для ефективного керування навчальним процесом і показується роль учителя як регулюючого компонента керування ним.

In article the essence of group educational activity and concept of problem teaching is found out, the group activity is considered as the form of problem teaching, the structure of group and organizational conditions of activity is proved, the meaning of problem teaching for effective management of educational process is underlined and the role of the teacher as regulating component of management by it is shown.


Повний текст:

PDF

Посилання


Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. — М., 1958.

КуписевичЧ. Основы общей дидактики. — М.: Высшая школа ,1986.

Копнин П.В. Проблемы мышления в современной науке. — М., 1964.

Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії). — К.: Партнер, 1997.

Сергеев А.В., Самойленко П.И., Удовиченко В.К. Лекционно-семинарские занятия по физике: Методика проведения. — М.: Высшая школа, 1991.