DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.148-154

ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

С. П. Куриленко, О. В. Сергєєв

Анотація


У статті розглядається інтеграція в контексті системного підходу, обговорюється синергетичний підхід до проблеми, аналізується інтегративний тип пізнання й висвітлюється проблема міждисциплінарних зв’язків та інтегративних курсів.

In article intégration into a context of the system approach is considered, discussed synergetic the approach to a problem. It is analyzed integrative type of knowledge and the problem of interdisciplinary connections and the integrated rates is covered.


Повний текст:

PDF

Посилання


Іваницький О.І. Сучасні технології навчання фізики в середній школі. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 266 с.

Куриленко С.П. Інтегративний підхід до підготовки майбутнього вчителя фізики //Методика навчання фізики у вищій школі. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 13. Серія: педагогічні науки. Збірник. У 2-х т. — Чернігів: ЧДПУ, 2002. — № 13. — Т. 2. — С. 196-197.

Нечет В.І. Основи теорії навчання фізики в загальноосвітній середній школі. — Запоріжжя: Мотор Січ, 1997. — 201с.

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Развитие дидактики физики как интеграционный процесс //Среднее профессиональное образование. — 1998. — № 11-12. — С. 39-45; 1999. — № 2. — С. 26-33.

Сергеев О.В., Куриленко С.П. Тенденції інтеграції сучасної дидактики фізики як наукової дисципліни //Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського держ. пед. університету: Серія педагогічна. — Коломия: ВПТ “ВІК”, 2001. — Вип. 7. — С. 44-51.