DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.154-160

МОЖЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОГО ДІОДА У ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ОПТИКИ

В. А. Лисак

Анотація


У статті розглянуто нові можливості використання лазерного діода в навчальному фізичному експерименті з оптики. Звертається увага на необхідність застосування лазерного діода при проведенні різних видів самостійних короткочасних фронтальних дослідів-демонстрацій та лабораторних робіт.

In article is considered the new possibilities of using the laser diode in educational physical experiment on optics. The attention is addressed to necessity of using the laser diode at realization the different kinds of independent short-term frontal demonstrations and laboratory works.


Повний текст:

PDF

Посилання


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7-11 класи. Астрономія. 11 клас. — К.: Шкільний світ, 2001. — 136 с.

Величко С.П., Ковальов 1.3. Лазер у шкільному курсі фізики: Посібник для вчителя. — К.: Радянська школа, 1989. — 143 с.

Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: Пособие для учителей /Под ред. А.А.Покровского. — Ч. 2: Колебания и волны. Оптика. Физика атома. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с.