DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.239-244

НАВЧАЛЬНІ ЗАДАЧІ І ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ГУМАНІТАРНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ШКІЛЬНИХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІНАХ

І. О. Гашенко, А. І. Павленко

Анотація


У статті розглянуто роль навчальних задач і лабораторних робіт з природничих дисциплін з гуманітарним навантаженням.

The article deals with the role educational tasks and laborutory works connected with in natural subjects pertaining to the humanities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко В. Задачі з гуманітарним змістом //Фізика та астрономія в школі. - 2002. - № 4. - С. 16-17.

Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. — М.: Знание, 1980. — 80 с.

Шаповалова Л. Формування фізичних понять у процесі розв’язування задач міжпредметного змісту /Педагогічні науки. Зб. наук. праць. - Випуск 15. - Ч.1. Херсон: ХДПУ, 2000. - С. 184-189.