DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.280-284

АЛГОРИТМІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК РОБОТИ У WINDOWS

О. М. Кух

Анотація


Розглянуто алгоритмічні прийоми навчання студентів навичкам роботи в операційній системі Microsoft Windows. Запропоновано формалізований запис алгоритмів роботи з основними об’єктами на основі елементарних дій з маніпулятором „миша”.

Surveyed algorithmic methods of studing of the students to skills of job in an operating system Microsoft Windows. „Mouse” is offered formal record of algorithms of operation with main objects ground of elementary operations with the positioning device.


Повний текст:

PDF

Посилання


Информатика. Базовый курс /Симонович С.В. и др. - СПБ: Издательство “Питер”, 1999. - 640 с.

Інформатика. 10-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. - Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. - 89 с.

Інформатика: Підручник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосв. шк.. - К.: Форум, 2000. - 223 с.

Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс. - М.: АСТ-ПРЕ-СС: Информком-Пресс, 2000. - 480 с.