DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2002-8.284-288

ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ радіаційної безпеки в школі

В. В. Мендерецький

Анотація


Розглянуто фізичні принципи визначення радіаційного фону та побудови приладів для визначення рівнів радіації.

In this article is considered physics stems of the construction of appliances for the determination of the radiation level.


Повний текст:

PDF

Посилання


М.В.Васильчук, М.К.Медвідь, Л.С.Сачков. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. — К.: Фенікс, 2000. — 896 с.

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”. — К., 1994.

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. — К., 1995.

Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”. — К,. 1995.