DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.44-45

ЕТАЛОННИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

О. М. Семерня

Анотація


У статті висвітлюються характерні особливості традиційного та еталонного підходу в навчанні фізики. Розв’язується питання переходу на інноваційну технологію навчання.

In the article the idiosyncrasies of the conventional and reference approach in training of physics are illuminated. Is solved the problem of transition on innovation technology of training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. — Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 1999. — 174 с.

Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. — Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. - 136 с.

Бугаев А.И. Методика преподавания физике в средней школе: Теор. основы: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. - М.: Просвещение, 1981. - 288 с.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1967. — 91 с.

Гальперин П.Я. Введение в психологию. — М., 1976. — 280 с.

Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя. — К.: Рад. шк., 1990. — 208 с.

Розв’язування задач з фізики: Практикум / За редакцією Є.В.Коршака. — К., 1986. — 312 с.

Планирование учебно-воспитательного процесса по физике в 9-11 классах средней школы: Пособие для учителя / А.И.Бугаев, Д.М.Демченко, А.ИЛяшенко и др.; Под ред. проф. А.И.Бугаева. — К.: Рад. шк., 1989. — 261 с.

Пономарев А.Я. Психология творчества. — М.: Наука, 1976. — 248 с.

Савченко В.Ф. Вивчення електромагнетизму в середній школі: Посібник для вчителів. — К.: Рад. шк., 1985. — 127 с.

Семерня О.М. Впровадження елементів управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів з фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна: Модель середньої фізичної освіти в умовах переходу на 12-річний термін навчання. — Коломия: ВПТ “ВІК“, 2001. — Вип. 7. — С. 174-180.

Сергеев А.В. Становление и развитие истории методики преподавания физики в средней школе как научной дисциплины. Автореф. дисс.... д-ра пед. наук. — Л., 1989. — 33 с.

Фридман Л.М, Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. — М.: Просвещение, 1991. — С.102-103.