DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.55-58

АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА США

О. П. Лещинський

Анотація


Розглядаються основні фактори, що впливали на процес історичного розвитку шкільного курсу фізики.

Factors influenced the historical development of the content of physics course for the secondary school is discussed.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лещинський О.П. Образ науки і засади конструювання змісту навчального предмета // Педагогіка і психологія - 1999. - № 3. - С. 29-36.

Лещинський О.П. Загальний курс фізики в університетах США // Фізика та астрономія в школі. — 2002. — № 2. - С. 43-47.

Лещинський О.П. Розвиток викладання фізики у Великій Британії під час першої наукової та промислової революції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. — Серія: Педагогічні науки. — 2002. — Вип. 42. — С. 245-248.

Лещинський О.П. Розвиток шкільного курсу фізики у Великій Британії в ХІХ ст. // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Дра-гоманова. — Серія: Педагогічні науки. — 2002. — Вип. 48. - С. 158-168.

Лещинський О.П. Розвиток шкільного курсу фізики у США в другій половині ХХ ст. Фізика та астрономія в школі. — 2002. — № 6. — С. 47-51.

Conference of Physics Department Chairs “Undergraduate Physics for the New Century”, American Center for Physics, College Park, MD, April 14-16, 2000.

Nuffield new Advancing Physics: Student Book. — London: Institute of Physics, 1998. — 340 р.

Zollman D. Millikan Lecture 1995: Do they just sit there? Reflections on helping students learn physics // Am. J. Phys., 64, 1996, 114-119.