DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.99-101

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

О. І. Іваницький

Анотація


Статтю присвячено розробці теоретико-методичних основ підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних технологій навчання в середній школі.

The is article to the development of the theoretic-methodical bases of preparing a future of Physics’ teacher for the instituting of innovative technologies into the process of study in Secondary School.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богданов І.Т., Сергєєв О.В. Акмеологічні технології професійного навчання майбутнього вчителя-предмет-ника // Вісник Чернігівського держ. Пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. — Чернігів, 2000. - Вип. 3. - С.154-160.

Богданов І.Т., Сергєєв О.В. Акмеологічний принцип: його сутність і призначення // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. — Херсон: ХДПУ, 2000. — Вип. 15. — Ч.І. — С.147-154.

Вербицкий А.А. Концепция знаково-контекстного обучения в вузе // Вопросы психологии. — 1987. — № 5. — С .31-39.

Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. — М.: Просвещение, 1993. — 188 с.

Іваницький О.І. Сучасні технології навчання фізики в середній школі. Монографія. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 266 с.

Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. — СПб: Питер, 1995. — 158 с.

Цветкова А.Т. Технологии формирования мотивации и самоорганизации учебной деятельности у школьников и будущих учителей физики. — М.: Абрис, 1997. — 162 с.