DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.125-127

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕ) ЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

І. С. Чернецький

Анотація


В даній статті проведено порівняльний аналіз комп’ютерного програмного забезпечення курсу фізики та астрономії загальноосвітньої середньої школи з точки зору оптимальності практичного використання. В роботі визначено мінімальна кількість програм, що покривають потребу підготовки та проведення всіх типів уроків у школі.

In this article is conducted benchmark analysis of computer software of course of physics and astronomers of general secondary school from standpoints of practicability of practical use. In functioning determined minimum amount of programs, which cover need of preparation and undertaking all types of lessons at school.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белиловская М. Информационные технологии в образовании // Информатика («Первое сент.»). — 1999. — № 47. - С. 29-30.

Белостоцкий П. Компьютерные технологии: современный урок физики и астрономии // Физика («Первое сент.»). - 1999. - № 20. - С. 3, 13.

Гуревич Р., Кадемія М. Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес // Проф.-техн. освіта. - 1999. - № 1. - С. 30-33.

Желюк О. Засоби НІТ у навчальному фізичному експерименті // Фізика та астрономія в шк. - 1999. -№ 2. - С. 5-9.

Ясінський А. Розв’язування задач з фізики з використанням інформаційних технологій // Фізика та астрономія в шк. - 1999. - № 4. - С. 34-37.